EĞİTİM ANLAYIŞI
Araştırmacı, kendine güvenen, önyargısız, topluma saygılı ve girişimci bireyler yetiştirmek.